top of page

Kelių eismo taisyklės

UAB "Artis Via" rengia B kategorijos vairuotojų mokymo kursus.

 

Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos, didelę patirtį turintys mokytojai  nuolat kuriantys ir ieškantys naujovių, pasirengę tobulėti patys ir savo žinias bei patirtį perduoti mokiniams. Mes viską atliekame kruopščiai ir su didele meile. Skiriame individualų dėmesį ir pagalbą kiekvienam mokiniui.

Mokyklos tikslas - ne tik išmokyti naujus vairuotojus kelių eismo taisykles, bet kelti visų eismo dalyvių kultūrą. Būkite patys ir padėkite kitiems tapti kultūringais eismo dalyviais, nešančiais džiaugsmą ir gėrį.

Brangiausias pasaulyje turtas-žmogaus sveikata ir jo gyvybė. Saugokite save ir kitus.

 

B kategorijos automobiliai

B kategorija - automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė  didesnė kaip 750 kg,junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje "Regitra".

Vairavimo mokymo kursų programa


1. ,,B“ategorijos transporto priemonių vairuotojų pirminis mokymas.
1.1. Teorijos mokymas - 42 val;
1.2. Praktinis vairavimas- 30 val. (privaloma mokymo programa);
1.3. Praktinis vairavimas- 36 val., ir 40 val. (pasirenkamos mokymo programos).
2. Teorijos žinių tobulinimas (neįsisavinus teorijos mokymo, neišlaikius galutinės įskaitos, neišlaikius egzaminų VI ,,Regitra“).
2.1. Individualios  teorijos mokytojo konsultacijos, kompiuterinės mokymo ir testų programos;
3. Praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimas. (neišlaikius praktinio vairavimo  galutinės įskaitos, neišlaikius praktinio egzamino VI,,Regitra“, norint patobulinti įgūdžius  turint vairuotojo pažymėjimą,ar jį praradus).
4. Teorijos žinių ir praktinio vairavimo įskaitos.
5. Galimybė neribotai mokykloje naudotis nuolat atnaujinama kompiuterine KET mokymo programa.
6. Aprūpiname mokomąja literatūra.

Turite klausimų?
bottom of page